Bài viết phổ biến
Thú vị
Flagentyl! Thời gian bán hủy huyết thanh khoảng 25 giờ. Thải trừ chậm, chủ yếu qua nước tiểu (50% liều dùng được thải trừ trong Thuốc Flagyl 250 mg được dùng để điều trị nhiễm khuẩn do Trichomonas vaginalis, viêm âm đạo không đặc hiệu, nhiễm a-míp, nhiễm

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: